PANNA-B TDM

Informatie voor deelnemers

Doel

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan hoeveel er van verschillende antiretrovirale middelen in de borstvoeding en daarna in het bloed van het kind terechtkomen nadat een moeder ze heeft ingenomen.

Achtergrond

U heeft met uw arts besproken dat u borstvoeding geeft of gaat geven terwijl u geneesmiddelen tegen HIV gebruikt. Het is nog niet bekend in welke mate de geneesmiddelen tegen HIV – ook wel antiretrovirale middelen genoemd- doordringen in de moedermelk. Als dit veel is, zou dit tot bijwerkingen bij het kind kunnen leiden. Is het heel laag, dan is het waarschijnlijk veilig. Is het laag-gemiddeld, dan zou het kunnen leiden tot een resistent virus bij het kind, mocht deze onverhoopt besmet zijn geraakt. Hierdoor kan het moeilijker zijn om het kind te behandelen.
Om een goed geïnformeerde keuze te kunnen maken over het combineren van borstvoeding geven en gebruik van antiretrovirale middelen is het dus belangrijk om te weten hoeveel er van de antiretrovirale middelen in de borstvoeding terechtkomen. Dit onderzoek gaat dit achterhalen.

Studiehandelingen

Als u deelneemt aan het onderzoek, wordt idealiter bij 1, 3 en 6 maanden extra bloed afgenomen bij u en uw kind. Er hoeft hiervoor niet extra te worden geprikt, het gebeurt tijdens de reguliere bloedafname. Daarnaast vragen we u melk te kolven en 2ml hiervan af te staan voor onderzoek. De rest kan u aan uw kind geven. Mocht u tijdens uw ziekenhuisbezoek (2 tot 4 uur later) nog een keer melk en bloed willen afstaan, dan mag dat.
U en uw kind mogen vaker, maar ook minder vaak bloed en melk afstaan als dit beter uitkomt. U mag tot 6 maanden na de bevalling deelnemen aan dit onderzoek.
Er zijn privékamers in het ziekenhuis waar u kunt kolven. Als u zelf geen electrische kolfmachine bezit, kan u er een van het ziekenhuis lenen.
Hieronder ziet u een schematische weergave van de studie.


Figure 1schema van onderzoekshandelingen; groene bollen geven controle-afspraken bij u arts weer. Idealiter worden er 1, 3 en 6 maanden na de bevalling moedermelk en een extra buisje bloed en eventueel ook 1 bij uw kind afgenomen. Op andere momenten mag er ook m

Vergoeding

Voor elke keer dat u bloed en moedermelk afstaat, ontvangt u een waardebon van €25,- .

Meer informatie

Voor meer informatie of aanmelden:
[email protected]